PS.
Asioilla on tapana järjestyä tavalla tai toisella, ennemmin tai myöhemmin.

Olen Valviran hyväksymä psykoterapeutti ja valmistunut perhepsykoterapeutiksi vuonna 2013. 

Minulla on yli 20 vuoden kokemus mielenterveystyöstä ja olen  tehnyt jo useita vuosia systeemistä ja vakauttavaa yksilöpsykoterapiatyöskentelyä ja minulla on EMDR-terapeutin pätevyys.

Olen aloittanut syksyllä 2021 opiskelun traumapsykoterapeutiksi, opinnot jatkuvat keväälle 2025 asti.

 

Psykoterapia suunnitellaan ja toteutetaan asiakkaan kanssa yhteistyössä asetettujen tavoitteiden mukaan, kesto ja tiheys sovitaan asiakaslähtöisesti ja työskentelystä tehdään erillinen terapiasopimus.

EN TEE TÄLLÄ HETKELLÄ KELAN TUKEMAA PSYKOTERAPIAA. 

Voit laittaa viestin yhteydenottokaavakkeen kautta ja pyytää varausta tutustumiskäynnille hoidon suunnittelua varten. 

Palvelut

PSYKO-TERAPEUTTI

Piia
Salokangas

Minulla on taustallani pitkä työkokemus erilaisista nuorten-, aikuisten- ja perheiden mielenterveystyöstä ja sosiaalihuollon palveluista sekä kunta että yksityisellä sektorilla.

Työskentelen aina asiakaslähtöisesti vakautta ja turvallisuutta lisäten sekä voimavarakeskeisesti. Minua kuvataan usein helposti lähestyttäväksi, rauhalliseksi ja lämpimäksi persoonaksi. Huumorilla on myös tärkeä merkitys vastaanotollani. Vaikka asiat olisivat vakavia, niiden ei tarvitse olla pelkästään sitä.

Työskentelyssäni yhdistyy useampia oppimiani ja omaksumiani lähestymistapoja, joten kutsun sitä integratiiviseksi. Tarkoitan sillä sitä, että vastaanotollani painottuu hyvä, luottamuksellinen ja turvallinen yhteistyösuhde asiakkaan ja minun välillä ja tavoitteena on yhdessä löytää työskentelytapa, joka huomioi asiakkaan yksilölliset tarpeet mahdollisimman hyvin

Lue lisää Piian koulutuksesta.

Piia
Salokangas

Minulla on taustallani pitkä työkokemus erilaisista nuorten-, aikuisten- ja perheiden mielenterveystyöstä ja sosiaalihuollon palveluista sekä kunta että yksityisellä sektorilla.

Työskentelen aina asiakaslähtöisesti vakautta ja turvallisuutta lisäten sekä voimavarakeskeisesti. Minua kuvataan usein helposti lähestyttäväksi, rauhalliseksi ja lämpimäksi persoonaksi. Huumorilla on myös tärkeä merkitys vastaanotollani. Vaikka asiat olisivat vakavia, niiden ei tarvitse olla pelkästään sitä.

Työskentelyssäni yhdistyy useampia oppimiani ja omaksumiani lähestymistapoja, joten kutsun sitä integratiiviseksi. Tarkoitan sillä sitä, että vastaanotollani painottuu hyvä, luottamuksellinen ja turvallinen yhteistyösuhde asiakkaan ja minun välillä ja tavoitteena on yhdessä löytää työskentelytapa, joka huomioi asiakkaan yksilölliset tarpeet mahdollisimman hyvin

Lue lisää Piian koulutuksesta.

TERAPEUTTI

Piia
Salokangas

Minulla on taustallani pitkä työkokemus erilaisista nuorten-, aikuisten- ja perheiden mielenterveystyöstä ja sosiaalihuollon palveluista sekä kunta että yksityisellä sektorilla.

Työskentelen aina asiakaslähtöisesti vakautta ja turvallisuutta lisäten sekä voimavarakeskeisesti. Minua kuvataan usein helposti lähestyttäväksi, rauhalliseksi ja lämpimäksi persoonaksi. Huumorilla on myös tärkeä merkitys vastaanotollani. Vaikka asiat olisivat vakavia, niiden ei tarvitse olla pelkästään sitä.

Työskentelyssäni yhdistyy useampia oppimiani ja omaksumiani lähestymistapoja, joten kutsun sitä integratiiviseksi. Tarkoitan sillä sitä, että vastaanotollani painottuu hyvä, luottamuksellinen ja turvallinen yhteistyösuhde asiakkaan ja minun välillä ja tavoitteena on yhdessä löytää työskentelytapa, joka huomioi asiakkaan yksilölliset tarpeet mahdollisimman hyvin

Lue lisää Piian koulutuksesta.

PS.
Varjojen syntymiseen tarvitaan aina myös valoa.