PS.
Asioilla on tapana järjestyä tavalla tai toisella, ennemmin tai myöhemmin.

Aloitan syksyllä 2021 opiskelun Oulun yliopistossa traumapsykoterapeutiksi ja tarjoan koulutuspsykoterapiaa osana psykoterapeutin opintoja. Olen Valviran hyväksymä psykoterapeutti ja valmistunut perhepsykoterapeutiksi vuonna 2013. Minulla on yli 20 vuoden kokemus mielenterveystyöstä ja olen  tehnyt jo useita vuosia systeemistä ja vakauttavaa yksilöpsykoterapiatyöskentelyä.

Traumasuuntautuneeseen koulutuspsykoterapiaan voi hakeutua yksittäisen kriisitilanteen tai toistuneen traumatisoitumisen aiheuttamien oireiden vuoksi.

Koulutuspsykoterapia toteutetaan asiakkaan omien tavoitteiden mukaan, kesto ja tiheys sovitaan asiakaslähtöisesti ja työskentelystä tehdään erillinen terapiasopimus.

Koulutuspsykoterapian laatu varmistetaan tiiviillä työnohjauksella kokeneen työnohjaajan kanssa. Työnohjaus on osa koulutusohjelmaa, siinä ei käytetä asiakkaan tunnistetietoja ja kaikkia työnohjaukseen osallistuneita sitoo vaitiolovelvollisuus.  

Koulutuspsykoterapia on hinnaltaan edullisempaa kuin valmistuneen psykoterapeutin antama psykoterapia, eikä siihen ole mahdollista saada kela korvausta.

Koulutuspsykoterapian hinta on 50€/45 min, voidaan toteuttaa lähi- tai etävastaanottona.

Voit laittaa viestin yhteydenottokaavakkeen kautta ja pyytää varausta tutustumiskäynnille hoidon suunnittelua varten. 

Palvelut

PSYKO-TERAPEUTTI

Piia
Salokangas

Minulla on taustallani pitkä työkokemus erilaisista nuorten-, aikuisten- ja perheiden mielenterveystyöstä ja sosiaalihuollon palveluista sekä kunta että yksityisellä sektorilla.

Työskentelen aina asiakaslähtöisesti vakautta ja turvallisuutta lisäten sekä voimavarakeskeisesti. Minua kuvataan usein helposti lähestyttäväksi, rauhalliseksi ja lämpimäksi persoonaksi. Huumorilla on myös tärkeä merkitys vastaanotollani. Vaikka asiat olisivat vakavia, niiden ei tarvitse olla pelkästään sitä.

Työskentelyssäni yhdistyy useampia oppimiani ja omaksumiani lähestymistapoja, joten kutsun sitä integratiiviseksi. Tarkoitan sillä sitä, että vastaanotollani painottuu hyvä, luottamuksellinen ja turvallinen yhteistyösuhde asiakkaan ja minun välillä ja tavoitteena on yhdessä löytää työskentelytapa, joka huomioi asiakkaan yksilölliset tarpeet mahdollisimman hyvin

Lue lisää Piian koulutuksesta.

Piia
Salokangas

Minulla on taustallani pitkä työkokemus erilaisista nuorten-, aikuisten- ja perheiden mielenterveystyöstä ja sosiaalihuollon palveluista sekä kunta että yksityisellä sektorilla.

Työskentelen aina asiakaslähtöisesti vakautta ja turvallisuutta lisäten sekä voimavarakeskeisesti. Minua kuvataan usein helposti lähestyttäväksi, rauhalliseksi ja lämpimäksi persoonaksi. Huumorilla on myös tärkeä merkitys vastaanotollani. Vaikka asiat olisivat vakavia, niiden ei tarvitse olla pelkästään sitä.

Työskentelyssäni yhdistyy useampia oppimiani ja omaksumiani lähestymistapoja, joten kutsun sitä integratiiviseksi. Tarkoitan sillä sitä, että vastaanotollani painottuu hyvä, luottamuksellinen ja turvallinen yhteistyösuhde asiakkaan ja minun välillä ja tavoitteena on yhdessä löytää työskentelytapa, joka huomioi asiakkaan yksilölliset tarpeet mahdollisimman hyvin

Lue lisää Piian koulutuksesta.

TERAPEUTTI

Piia
Salokangas

Minulla on taustallani pitkä työkokemus erilaisista nuorten-, aikuisten- ja perheiden mielenterveystyöstä ja sosiaalihuollon palveluista sekä kunta että yksityisellä sektorilla.

Työskentelen aina asiakaslähtöisesti vakautta ja turvallisuutta lisäten sekä voimavarakeskeisesti. Minua kuvataan usein helposti lähestyttäväksi, rauhalliseksi ja lämpimäksi persoonaksi. Huumorilla on myös tärkeä merkitys vastaanotollani. Vaikka asiat olisivat vakavia, niiden ei tarvitse olla pelkästään sitä.

Työskentelyssäni yhdistyy useampia oppimiani ja omaksumiani lähestymistapoja, joten kutsun sitä integratiiviseksi. Tarkoitan sillä sitä, että vastaanotollani painottuu hyvä, luottamuksellinen ja turvallinen yhteistyösuhde asiakkaan ja minun välillä ja tavoitteena on yhdessä löytää työskentelytapa, joka huomioi asiakkaan yksilölliset tarpeet mahdollisimman hyvin

Lue lisää Piian koulutuksesta.

PS.
Varjojen syntymiseen tarvitaan aina myös valoa.