Ainoa pysyvä tila on muutos

Jos koet jonkin asian haasteeksi ja haluat ymmärtää sitä tai muuttaa sitä niin se riittää syyksi hakeutua psykoterapiaan, itsekseen, puolison tai perheen kanssa.

Otetaan yhdessä selvää muutostarpeestasi ja suunnitellaan ja sovitaan sen mukaan yhteistyöllemme tavoitteet ja raamit.  

 

Kukaan ei ole
muutoksen ulkopuolella

Jos koet jonkin asian haasteeksi ja haluat ymmärtää sitä tai muuttaa sitä niin se riittää syyksi hakeutua psykoterapiaan, itsekseen, puolison tai perheen kanssa.

Otetaan yhdessä selvää muutostarpeestasi ja suunnitellaan ja sovitaan sen mukaan yhteistyöllemme tavoitteet ja raamit.  

Vastaanotolle voi siis hakeutua, vaikkei olisi varsinaista mielenterveysongelmaa. Moni käykin psykoterapiassa kehittymässä, tutustumassa itseensä tai puhumassa neutraalille osapuolelle huolistaan ja elämäntilanteestaan.

1

Ota rohkeasti yhteyttä

2

Tavataan ja keskustellaan

3

Harkitse rauhassa

4

Päätös ja suunnitelma yhteistyöstä

Perhepsykoterapia

Pienimmän mahdollisen muutoksen löytäminen on merkittävä askel kohti tavoitetta

Perheterapiaan tullaan usein silloin, kun perheessä on jokin haaste tai pulma, joka vaikuttaa koko perheen tapaan toimia. Perheterapiassa etsitään yhdessä ymmärrystä siihen, mistä on kysymys ja mikä voisi olla toimivampaa koko perheen kannalta. Samalla kiinnitetään huomiota perheen tapaan kommunikoida ja tarvittaessa opetellaan uusia keinoja perheen välisten suhteiden hoitamiseen.

Yleisiä syitä hakeutua perheterapiaan ovat esimerkiksi muutokset elämäntilanteessa, lasten syntymä ja kasvattaminen, vanhemmuus, vanhempien keskinäinen suhde, suhde isovanhempiin tai perheen ulkopuolisiin ihmisiin. Taustalla voi olla myös elämänkriisi kuten perheen hajoaminen tai läheisen kuolema. Perheterapiassa voi olla mukana yksi tai useampi perheenjäsen, tai koko perhe.  Joskus haasteet helpottavat jo muutamalla käyntikerralla, joskus ongelmien ratkaisu voi kestää paljon pidempään.

Paripsykoterapia

Onnellisia parisuhteita ei synny, ne rakennetaan.

Pariterapian keskiössä ovat tunteet, toiveet ja tarpeet, omat ja toisen. Toista ei voi muuttaa, mutta häntä voi oppia ymmärtämään. Pariterapiassa työskentelyn tavoitteet muodostetaan ja sovitaan yhdessä. Terapeutti katsoo asioita ulkopuolisena, tasapuolisesti molempien puolisoiden sekä mahdollisesti lasten kannalta. Terapeutti on siten ei kenenkään ja kaikkien puolella. Työskentelyn toivottu tulos on keskinäisen ymmärryksen, suhteen toimivuuden ja kaikkien perheenjäsenten hyvinvoinnin lisääntyminen.

Yksilöpsykoterapia

”En halua selvitä, haluan elää”

Psykoterapiassa on kyse mielen hyvinvoinnin ja elämänlaadun parantamisesta. Psykoterapiaan hakeudutaan usein silloin kun johonkin asiaan liittyen, menneisyydessä tai nykyisyydessä, koetaan vaikeuksia tai haasteita, joita haluaa oppia ymmärtämään tai muuttamaan.   

Yleisimpiä yksittäisiä syitä hakeutua psykoterapiaan ovat ahdistuneisuus, masennus ja alakulo, jännitys- ja paniikkioireet, riippuvuudet sekä erilaiset pelkotilat.

Myös ihmissuhdevaikeudet sekä työuupumus saavat monet hakeutumaan terapiaan. Joku haluaa yksinkertaisesti purkaa elämänhistoriaansa ja pohtia tulevaisuuttaan.

Hakeudun traumapsykoterapiaopintoihin, jotka alkavat tammikuussa 2021, voit kysyä mahdollisuutta edulliseen koulutusterapiaan yhteydenottokaavakkeen kautta.

EMDR terapia

EMDR on lyhennys englanninkielisistä sanoista Eye Movement Desensitization and Reprocessing.

EMDR-terapia antaa mahdollisuuden vaikeiden kokemusten ja nykyisyyttä häiritsevien muistojen työstämiseen. Menetelmän käyttö voi merkittävästi nopeuttaa traumaattisesta tapahtumasta toipumista ja vähentää asiakkaan kokemaa stressiä menneisyyden tapahtumista.

Menetelmässä työstetään asiakkaan haluamia elämänkokemuksia, joihin liittyy vaikeita tunteita ja esiin nousevia muistoja tai mielikuvia.

Asiakkaalle tulee realistisempi näkemys menneisyyden tapahtumasta, ja hän voi levollisesti ajatella tapahtunutta yhtenä osana elämänhistoriaansa. Muutokset tapahtuvat mielikuvissa, tunteissa, kehossa ja uskomuksissa.

Menetelmää käytetään tavallisesti osana psykoterapiaa, mutta sitä voidaan käyttää myös erillisenä lyhytterapeuttisena hoitona. Suunnitelma terapian kestosta, tiheydestä ja sisällöstä tehdään yhdessä psykoterapeutin kanssa.

Työnohjaus

Työnohjaukseen liittyen voi tiedustella sekä yksilötyönohjausta että ryhmätyönohjauksia, jotka sovitaan ja räätälöidään aina erikseen.

Minulla on pitkä työkokemus lastensuojelun intensiivisestä perhetyöstä ja perheterapiasta. Omaan vahvan ja laajan pohjan asiakaslähtöisille,  perhekeskeisille työskentelyille haastavissa tilanteissa. Perhekeskeiset Case-työnohjaukset koen erityisesti omaksi jutukseni.

Työnohjauskokemusta on kertynyt myös työyhteisöjen haastavissa vuorovaikutustilanteissa solmujen avaamisessa apuna olemisessa, joten tällaisia pidempiä prosessejakaan en kaihda.

Koulutus

Kukaan ei ole muutoksen ulkopuolella

Olen pitänyt erilaisia koulutuskokonaisuuksia mm seuraavista aiheista:

  • Perhetyö
  • kriisi- ja taraumatietoisuus
  • vakauttava työskentely
  • terapeuttinen omaohjaajuus lastensuojelussa
  •  Korjaavien kokemuksien merkitys sijaishuollossa (Kiintymyssuhdeteoriaan pohjautuva)
  • Sairastuminen kriisinä

Ota yhteyttä niin suunnitellaan lisää!

365

PS.
Pieni teko joka päivä = 365 pientä tekoa vuodessa